ویلای لانک | استودیو طراحی پراگماتیکا

ویلای لانک ، استودیو طراحی پراگماتیکا
موقعیت: ایران، استان البرز، جاده چالوس
معمار مسئول: محمدرضا محب علی
تیم طراحی: نازنین شریف، زهرا جهانی، بشیر زاهدی
سازه: افشین قائمی
تاسیسات مکانیکی: مهندس سهرابی
تاسیسات الکتریکی: محمد مهدی دشتی
مدير اجرایی: محسن شمشیری
تیم اجرایی: علی علیخانی، داوود رعیتی
نظارت: محمدرضا محب‌علی
گرافيست: نازنین شریف، فرزاد حاج شریفی
كارفرما: فرشاد شریفی
مساحت زمین: ۱۷۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا: ۱۲۰۰ مترمربع
عکس: مجید جهانگیری
اتمام پروژه: ۱۳۹۷
افتخارات: تقدیر شده یازدهمین دوره جایزه معماری داخلی ایران،‌ ۱۳۹۷ 

ویلای لانک جامعه معماران ایران

نسبت بین معماری و زمینه تحقق آن همواره برای ما حائز اهمیت بوده است. زمینه یا بستر در مقیاس‌های مختلف خرد و کلان بررسی می‌شود و در فرآیند طراحی تأثیرگذار است. در اینجا آنچه از مفهوم بستر مورد توجه است محیط طبیعی و کالبدی است که پروژه معماری در آن محقق می‌شود. در پروژه‌های بازسازی، ساختار کالبدی پروژه در وضع موجود آن، به واسطه محدودیت‌هایی که تحمیل می‌کند شکل قاطعی از زمینه را تعریف می‌کند. سایت و عرصه‌های پیرامونی نیز بخش دیگر و مستقلی از زمینه را خواهند ساخت.

آنچه در پروژه لانک دنبال شد، تلاش برای بازتعریف زمینه در یک پروژه بازسازی بود. این موضوع با گسترش حوزه مداخله از حالت صرفا کالبدی به برنامه پروژه، شکل استفاده و سازماندهی فضایی صورت گرفت. اهمیت  ارتباط بین فضای داخل و بیرون به شکل دیگری در این بازتعریف تأثیرگذار بود. فاصله گرفتن از نگاه کالبدی صرف به ساختار موجود و موضوع ارتباط درون و بیرون موجب شد که بنای موجود مانند بخشی از محوطه و به عنوان سطوحی با محدوده هایی نسبتا مشخص  به عنوان بستر تحقق معماری تعریف شود. خالی کردن بنا از معنای ساختمانی آن و تبدیل شدنش به زمینه به عنوان بخشی از سایت، امکان و عبارت دیگر جسارت بیشتری برای فکر کردن به تغییرات ساختاری را فراهم می‌کرد. نگاه یکپارچه  به محوطه و بنای موجود به عنوان زمینه نیز بر روی نوع سازماندهی ارتباطات تأثیر می‌گذاشت.

ویلای لانک جامعه معماران ایران

تبدیل مجموعه موجود از سه واحد مستقل با برنامه و ارزش مشابه به مجموعه ای شامل یک واحد اصلی با قابلیت های فضایی و امکانات متنوع  و یک واحد مهمان با حریم و امکاناتی محدودتر نسبت به واحد اصلی تغییر عمده ای در برنامه و شکل استفاه از مجموعه بود. تعریف فضاهای یکپارچه در عین حفظ تمایز در شخصیت فضایی آن ها، توجه به مقیاس و تناسبات فضایی، ارتباطات بصری و حرکتی فعال بین عرصه های داخلی در طبقات مختلف موضوعاتی بودند که در سازماندهی فضایی تأثیرگذار بوده اند.

شکل‌های مختلف از ارتباط فضای داخل و بیرون اعم از ورود نور، دید به چشم انداز و ارتباط فیزیکی یا امکان حضور موجب ایجاد تجربیات فضایی متنوعی بوده است. ایجاد گشایش و شفافیت حداکثری به سمت چشم انداز جنوبی؛ ایجاد گونه‌های متنوعی از تراس به لحاظ مقیاس ، تناسبات و سناریو در نقاط و ترازهای مختلف؛ تنوع  در شکل گرفتن نور برای فضاها؛ ارتباط هر نقطه از فضا را به شکل متمایزی با محیط بیرون برقرار می کند.

معرفی
این ویلا در سال ۱۳۸۲ بر روی یک اسکلت فلزی موجود طراحی و اجرا شده بود. زمین به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع در سمت غرب جاده و در شمال رودخانه چالوس واقع بود. قرارگیری در تراز پایین تر نسبت به جاده، شیب به سمت جنوب و  قرارگیری در محل پیچ رودخانه ، موقعیت ویژه ای برای سایت ایجاد کرده بود. ساختمان ویلا در قسمت شمالی باغ واقع بود و شامل 2 واحد دوپلکس در طبقات همکف و ۲- ، یک سوئیت در طبقه اول و یک استخر با استفاده مشترک در طبقه ۲- بود. مجموعا ۱۷۰۰ مترمربع زیربنا در ۵ طبقه.

دسترسی به واحدها از گذر شمالی تأمین میشد و کلیه طبقات از طریق یک آسانسور در فضای باز نمای جنوبی به یکدیگر مرتبط می‌‌شدند. دسترسی به سوییت طبقه اول از طریق یک پله خارجی و دسترسی بین دو طبقه واحدهای دوپلکس از طریق پله های داخلی تأمین می‌شد.دسترسی به باغ از طریق پله های محوطه  بود. دسترسی به طبقه 2- تنها از طریق آسانسور و محوطه امکان پذیر بود. ارائه برنامه جدید، سناریوهای بهره برداری و اصلاح سازماندهی فضایی منطبق با آن منجر به مجموعه ای از مداخلات کالبدی در پروژه بود .

ویلای لانک جامعه معماران ایران

این تغییرات در سه بخش عمده صورت گرفت:
۱- جابجایی، حذف و اضافه کردن عناصر و المان های شکل دهنده فضا:

 • افزایش محدوده پلان واحد اصلی در قسمت شمالی (جداسازی ورودی واحدها) و غربی (کاهش محدوده واحد مهمان)
 • بالا بردن سقف در بخشی از طبقه همکف واحد اصلی و حذف ستون های میانی
 • حذف دیوارها و عناصر سازه ای بین طبقه همکف و سوئیت طبقه اول (یکپارچه کردن فضا در طبقات واحد اصلی)
 • حذف آسانسور و فرورفتگی و بیرون زدگی ها در نمای جنوبی (یکپارچه سازی نما و ایجاد دید پانوراما به سمت باغ و رودخانه)
 • حذف سقف شیبدار استخر و جایگزینی آن با سقف مسطح
 • ایجاد نورگیر سقفی برای استخر و تعریف جداره های شفاف به سمت جنوب
 • اصلاح هندسی جداره های محوطه استخر
 • اصلاح جانمایی جکوز، حوضچه آبسرد
 • ایجاد فضای رختکن و بار

۲- ایجاد، حذف و اصلاح عرصه‌های فضایی باز در قالب تراس ها:

 • اصلاح هندسی تراس جنوبی در طبقه اول
 • تعریف تراس در قسمت شمالی طبقه اول (بام سرایداری)
 • ایجاد تراس در فضای شاه‌نشین به سمت شمال از طریق عقب نشینی در فضا
 • ایجاد تراس هایی بصورت الحاقی به نمای جنوبی طبقه همکف
 • تعریف سقف مسطح استخر به عنوان یک تراس بزرگ در طبقه ۱-
 • اصلاح هندسی فضای مقابل استخر و ایجاد حریم و تعریف آن به عنوان تراس در طبقه ۲-

۳- پله ها و عناصر ارتباط عمودی:

 • ایجاد پله داخلی جهت ارتباط طبقه همکف واحد اصلی به سوئیت در طبقه اول
 • ایجاد پله داخلی جهت ارتباط سوئیت طبقه اول به شاه‌نشین
 • اصلاح هندسی پله داخلی ارتباطی بین طبقه همکف و ۱-
 • ایجاد پله داخلی جهت ارتباط واحد اصلی به استخر از تراز ۱- به ۲- ( به علت حذف آسانسور به عنوان تنها عنصر ارتباطی استخر )
 • ایجاد پله خارجی از تراس طبقه همکف واحد اصلی به تراس بزرگ تراز ۱-
 • ایجاد پله خارجی از تراس ۱- به تراس مقابل استخر در تراز ۲-
 • اصلاح هندسی پله خارجی محوطه از گذر شمالی در تراز همکف به تراس مقابل استخر در تراز ۲-

زبان معماری ساختمان در وضع موجود کاملا التقاطی بود. ترکیبات متنوعی از سنگ و چوب با جزئیات و تزئینات بسیار زیاد کلیت فضا را در بخش های مختلف تحت تأثیر قرار داده بود. بر اساس مشاهدات ، مهمترین موضوع این پروژه یعنی ارتباط با محیط بیرون و باغ به کلی مورد غفلت واقع شده است. زبان معماری بکار رفته نیز این موضوع را تشدید کرده بود. رویکرد طراحی در بازسازی پروژه به صورتی بود که با حذف جزئیات و کاهش متریال، فضا را خالص‌تر به کرده و از این طریق بر موضوعات مهم و استراتژیک پروژه تأکید شود.

×
جامعه معماران ایران
نوع متریال
انتخاب
نوع پروژه
انتخاب
کافه‌ رستوران کوپر جامعه معماران ایران

کافه‌رستوران کوپر | دفتر معماری پیدا

کافه‌ رستوران کوپر ، دفتر معماری پیدا موقعیت: ایران، مازندران، ساری، جاده‌ی فرح‌ آباد معماران: فرداد زحمتکش‌راد، امیررضا ناصری‌فرد تیم طراحی: فاطمه پوراسمائیل طراحی و معماری داخلی: فرداد زحمتکش‌راد، امیررضا ناصری‌فرد کارفرما: نوید پورکاظمی، نیما پورکاظمی مجری: دفتر معماری پیدا نورپردازی: بانی نور مهندس تاسیسات: علی باباجانی مهندس سازه: صنایع

ادامه مطلب »
ویلای تجسم جامعه معماران ایران

ویلای تجسم | استودیو سروش

ویلای تجسم ، استودیو سروش دفتر طراحی: استودیو سروش [S2] معمار مسئول: سروش محمدپور همکاران: آتنا چراغعلی، شیده صادقی، منصوره قربانی سال طراحی: ۱۴۰۰ هشدار! تمامی اطلاعات پروژه و توضیحات، از زبان طراح محترم پروژه و تمام حقوق مادی و معنوی طرح متعلق به ایشان می باشد. در جست و جوی طراحی

ادامه مطلب »
خانه‌ی شماره‌ی 75 جامعه معماران ایران

خانه‌ی شماره‌ی 75 | معماران پوست سوم

خانه‌ی شماره‌ی 75 ، معماران پوست سوم موقعیت: ایران، کرج، شهرک زیبادشت مرکزی معماران: سمانه قاسمپور، امیر قاسمپور همکار طراحی: عاطفه سلیمانی طراحی و معماری داخلی: سمانه قاسمپور، امیر قاسمپور مجری: گروه ساخت دومان (فرزین خسروطبع) کارفرما: امیرحسین کشاورز محاسبات سازه: بهرنگ بنی‌آدم‌، علی کرمی مشاور و مهندس مکانیک: روژه ساطوریانس، ایمان ایل بیگی، میلاد جلیلی‌نیا مشاور

ادامه مطلب »
ساختمان مسکونی باغ جامعه معماران ایران

ساختمان مسکونی باغ | معماران اشعری

ساختمان مسکونی باغ ، معماران اشعری موقعیت: ایران، شیراز معماران: معماران اشعری تیم طراحی: زهرا جعفری، افشین اشعری، احسان شعبانی، زهرا رحیمی، الناز امینی خانمانی ناظر پروژه: امیرحسین اشعری گرافیک: سارا ناظمی مجری طرح: اسماء سیرجایی اصل مهندس سازه: آقای دستغیب تیم اجرایی: محمد دارابی، سعید جمالی مهندسی مکانیک: آقای

ادامه مطلب »
ویلای رج جامعه معماران ایران

ویلای رج | دفتر معماری آفرینش طرح پایدار

ویلای رج ، دفتر معماری آفرینش طرح پایدار موقعیت: ایران، کیش معماران مسئول: علی راهی، ایمان معمار کارفرما: مسعود رجبی تهیه نقشه های فاز 2: علی راهی اجرای پروژه: علی راهی، ایمان معمار طراحی سازه: مهندس حسینی مساحت زیربنا: ۲۵۲ مترمربع عکس: محمدحسن اتفاق اتمام پروژه: ۲۰۱۷ هشدار! تمامی اطلاعات پروژه و توضیحات،

ادامه مطلب »
دفتر کار مجموعه کامپیوتر مرکزی جامعه معماران ایران

دفتر کار مجموعه کامپیوتر مرکزی | الناز بیطرف، هادی میراب

دفتر کار مجموعه کامپیوتر مرکزی جامعه معماران ایران، الناز بیطرف، هادی میراب موقعیت: ایران، شیراز معماران: الناز بیطرف، هادی میراب تیم طراحی: مرجان لاهوتی مساحت: ۱۴۰ متر‌مربع عکس: استودیو دید، امیرعلی غفاری اتمام پروژه: ۱۳۹۹ هشدار! تمامی اطلاعات پروژه و توضیحات، از زبان طراح محترم پروژه و تمام حقوق مادی

ادامه مطلب »

همکاری گرامی!
با تشکر از ارسال اطلاعات، به استحضار می‌رساند پس از بررسی فرم ارسالی، در صورت نزدیک بودن معیارهای طرفین، با شما تماس خواهیم گرفت. با آرزوی موفقیت و حضورتان در کنار ما.